1. Verwerking van uw persoonsgegevens

1.1 Doel van de website van ATTC

De website attcgroup.lu heeft als doel om u het bedrijf ATTC (Advisors in Trust and Tax Consultants) s.a. te presenteren, hierna te noemen ATTC, aan de hand van haar diensten en werken.

1.2 Doel van de verwerking van de door u verstrekte informatie

De verwerking van persoonlijke gegevens (e-mail, voornaam, naam, bericht) die u ons zelf communiceert via e-mail en via het contactformulier op de website, en ook per post of telefoon, is uitsluitend bedoeld om ATTC in staat te stellen uw verzoek te behandelen en te beantwoorden.

De verzamelde informatie wordt niet doorgegeven aan derden, tenzij de behandeling van uw verzoek dit vereist. Indien nodig wordt de informatie doorgegeven met respect voor uw privacy en met als enig doel om uw verzoek te behandelen.

1.3 De verantwoordelijke van de verwerking van uw gegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is ATTC s.a., 16 rue de Nassau – L-2213 Luxemburg. E-mail: info@attcgroup.eu.

2. Uitoefenen van uw rechten

2.1 Uw rechten

In overeenstemming met de algemene verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens (AVG Art. 12 en Art. 23), beschikt u over de volgende rechten om uw persoonsgegevens te controleren en te beschermen.

Recht op toegang (Art. 15)
U kunt vragen om precies te weten welke gegevens over u zijn verzameld en hoe deze worden gebruikt.

Recht op wijziging (Art. 16)
U kunt verzoeken dat uw gegevens worden aangepast, aangevuld, bijgewerkt of gecorrigeerd.

Vergeetrecht (Art. 17)
U kunt verzoeken dat uw gegevens definitief worden verwijderd.

Recht op beperking (Art. 18)
U kunt verzoeken om de verwerking van uw gegevens voor een bepaald doel op te schorten.

Recht op bezwaar (Art. 21)
U kunt verzoeken dat uw gegevens niet worden verwerkt of gebruikt voor bepaalde doeleinden.

Recht op portabiliteit (Art. 20)
U kunt verzoeken dat uw gegevens aan u of aan derden worden doorgegeven.

2.2 Uitoefening

U kunt uw rechten die zijn vermeld in punt 2.1 hierboven, uitoefenen via:

Om de legitimiteit van uw aanvraag te waarborgen, moet een kopie van een geldig identiteitsbewijs bij uw aanvraag worden gevoegd. Deze kopie wordt gedurende 2 jaar na uw verzoek als bewijsstuk bewaard.

Het doel van de verwerking, de verwerking en de verantwoordelijke voor de verwerking van de informatie die u ons in het kader van de uitoefening van uw rechten meedeelt, zijn identiek aan wat in de punten 1.2 en 1.3 op deze pagina uiteengezet wordt.

3. Links naar websites van derden vanaf de website attcgroup.lu

De website attcgroup.lu bevat hyperlinks naar andere sites.

U krijgt toegang tot deze websites door een tweede browservenster te openen, zodat de internetgebruiker de huidige leespagina op de website attcgroup.lu niet verliest.

De hyperlinks naar andere sites, en in het algemeen naar bestaande bronnen op internet, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van ATTC die dus niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor:

 • eventuele ongemakken die de diensten van deze websites kunnen veroorzaken,
 • inhoud die toegankelijk is via deze links of hun updates.

ATTC behoudt zich ook het recht voor om elke hyperlink te verwijderen die naar zijn mening niet in overeenstemming is met zijn handvest, die de gevoeligheid van een zo groot mogelijk aantal personen kan beïnvloeden of die de wet niet naleeft.

Tot op heden zijn de websites waarnaar een hypertekstlink op attcgroup.lu verwijst:

 • Google
 • CNIL
 • privacy-regulation.eu
 • opt-out.ferank.eu
 • support.microsoft.com
 • support.mozilla.org
 • support.apple.com
 • cc.lu
 • guichet.public.lu
 • houseofentrepreneurship.lu
 • inspiringluxembourg.public.lu
 • luxembourg.public.lu
 • surprisinglux.com
 • video.luxembourgforfinance.com

Voor elke aanvraag met betrekking tot een hypertekstlink, gelieve contact op te nemen met:
ATTC (Advisors in Trust and Tax Consultants) s.a., 16 rue de Nassau – L-2213 Luxembourg.
E-mail : info@attcgroup.eu

4. Cookies

De internetgebruiker wordt erop gewezen dat tijdens zijn bezoeken aan de website automatisch cookies kunnen worden geïnstalleerd in zijn browser (cookies zijn tekstbestanden die door internetbrowsers worden opgeslagen).

De website attcgroup.lu gebruikt Content Management System WordPress. De Google Analytics diensten van het Amerikaanse bedrijf Google Inc. zijn geïntegreerd in WordPress, dat verklaart dat het de verzamelde gegevens anoniem gebruikt volgens de door Google aangegeven procedure “anonymizeIp“).

4.1 Performance cookies van Google Analytics

De performance cookies van Google Analytics maken statistische analyse mogelijk en helpen ATTC te begrijpen hoe gebruikers op de website surfen.
Deze cookies maken het bijvoorbeeld mogelijk om het aantal bezoekers van de website in te schatten en fouten te identificeren.

ATTC gebruikt de verzamelde informatie om de inhoud, functionaliteit en prestaties van zijn website te verbeteren om zijn bezoekers een betere online ervaring te bieden.

 • Klik hier voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics, de cookies en trackers.
 • Klik hier voor meer informatie over hoe Google uw gegevens gebruikt via Google Analytics.

Om u in staat te stellen het gebruik van Google Analytics cookies door WordPress te beperken, gebruiken wij het gratis script van de “tarteaucitron.js“-applicatie van de door de CNIL aanbevolen uitgever AIC Agency s.a.s.

Om “tarteaucitron.js” te gebruiken en cookies en trackers met betrekking tot Google Analytics te beheren, klikt u, afhankelijk van de weergave, op de informatiebanner onderaan het scherm of op het tabblad “Service Management” in de rechterbenedenhoek van de website attcgroup.lu en laat u cookies toe zoals u wenst.

Als alternatief kunt u de “GaOptOut“-plugin van Google aan uw browser toevoegen en het verzamelen en opslaan van uw IP-adres en de overdracht van cookie- en trackergegevens voorkomen.

ATTC vestigt uw aandacht op het feit dat WordPress Google Analytics gebruikt op alle pagina’s die het bedrijf creëert. Telkens wanneer de Javascript-bibliotheek wordt uitgevoerd, wordt een cookie aangemaakt en worden de gegevens naar Google Analytics gestuurd. Weigering om de performance cookies van Google Analytics te gebruiken, kan ertoe leiden dat de website en haar hulpprogramma’s niet goed functioneren. De internetgebruiker is als enige verantwoordelijk voor de gevolgen van zijn keuze. ATTC kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor het slechte functioneren ervan.

Om “tarteaucitron.js” te kunnen gebruiken, heeft ATTC de bewaartermijn van gegevens in verband met cookies of gebruikers- of reclame-identificatiemiddelen, ingesteld op 13 maanden. Google verklaart dat zij aan het einde van deze bewaartermijn zullen worden verwijderd.

Beschrijving van performance cookies van Google Analytics

Naam van de cookies Geldigheidstermijn Beschrijving
_ga 2 jaar na elke update Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden.
_gat 10 minuten na elke update Wordt gebruikt om het aantal verzoeken dat naar servers wordt gestuurd, te controleren.
_gid 1 dag na elke update Wordt gebruikt om een willekeurige gebruikers-ID aan te maken die gekoppeld is aan de bezochte pagina’s.
__utma 2 jaar na elke update Wordt gebruikt om gebruikers en sessies te onderscheiden.
__utmb 1 dag na elke update Wordt gebruikt om nieuwe sessies en bezoeken te bepalen.
__utmc Einde van de laatste sessie Wordt gebruikt om te bepalen of de internetgebruiker een nieuwe gebruiker is.
__utmz 6 maanden na elke update Wordt gebruikt om te bepalen hoe de internetgebruiker op de website is gekomen.
__utmv 2 jaar na elke update Wordt gebruikt om de gegevens van gebruikers op te slaan.
_utmt_b 1 dag na elke update Wordt gebruikt om de gegevens van gebruikers op te slaan.

4.2 Cookies met betrekking tot uw taalvoorkeur

De “pll_language”-cookie verwijst u naar de taalversie van de website die is aangepast aan uw taal. Het heeft een levensduur van een jaar.

4.3 Accepteren of weigeren van cookies

Wij raden u aan uw browsersoftware zo te configureren dat u de aanwezigheid en het gebruik van cookies in verband met uw browser accepteert of weigert op de manier zoals beschreven op de CNIL-website.

Om hun gebruik te begrijpen en uw browser te configureren, klikt u op de overeenkomstige link: